FAQ Poradna postup realizace
Zpět

Zednické práce

Požaduje-li klient i zednické zapravení, součástí montážní skupiny je i zedník, který svoji práci započne po montáži oken  (a parapetů) a vytvrdnutí PUR pěny. Pokud není s klientem domluveno jinak, zednické práce se provádí v jednom dni, případně ve dnech realizace po sobě jdoucích. Neexistuje, aby zednická skupina započala svoji práci třeba až po 3 dnech po montáži oken, jako se to mnohdy děje. 

Obvyklé termíny kompletní realizace od demontáže po předání díla: byt 1+1 = 8-13:00, byt 2+1 = 8-15:00, byt 3-4+1 = 8-17:00 (1 den včetně demontáže, montáže, zednického zapravení, usazení parapetů, žaluzií a ekologické likvidace)