FAQ Poradna postup realizace
Zpět

Zaměření zakázky do Smlouvy o dílo a její podpis

Souhlasíte-li s cenovou nabídkou oken a dveří, navštíví Vás odborný zástupce naší firmy a provede důkladné zaměření místa, kde se Vámi vybraný produkt bude následně montovat.
Zde klademe velký důraz na profesionalitu techniků, znalost problematiky a všech postupů při montáži oken. Technik Vám již při zaměření poradí, jak nejlépe využít okna a dveře a jejich členění, a jak správně připravit stavební otvory.

Zaměření oken a dveří do Smlouvy o dílo (samostatných doplňků) je vždy zcela ZDARMA.

Dále se sepíše smlouva o dílo mezi investorem a zhotovitelem, při podpisu této smlouvy předá objednatel 70% z ceny za výrobky a montáž, zbytek, tj. 30% doplatí po předání dokončené montáže. Úhrada zálohy je možná hotově nebo převodem na bankovní účet společnosti. Existuje též varianta platby 100% kdy je poskytnuta dodatečná sleva. tato možnost je zákazníky využívána nejčastěji.
Smlouvu o dílo a Všeobecné obchodní podmínky Vám na vyžádání rádi poskytneme dopředu, abyste se přesvědčili, že jsou dobře čitelné a nenachází se v nich nic, co by Vás mělo nemile překvapit.