FAQ Poradna postup realizace
Zpět

Úklid po realizaci

Všichni pracovníci před opuštěním pracoviště řádně vyklízejí veškerý hrubý nepořádek a odpad, který po nich vznikl. V obytných bytech při výběru základního úklidu bude odvezen všechen stavební odpad a okna budou očištěna od hrubé malty. Při zvolení vyšší úrovně úklidu (doplatkové), je povolána spřátelená úklidová společnost, která provede kompletní úklid podlahových krytin včetně umytí oken, rámu a skleněných tabulí.