FAQ Poradna postup realizace
Zpět

Předání díla a doplatek zbylé částky

Předání zhotoveného díla: investor (objednatel) svým podpisem v předávacím protokolu potvrdí, zda montáž proběhla v pořádku a výrobky jsou bez závad. V den předání díla vystaví ekonomické oddělení společnosti Oknostudio fakturu s doplatkovou částkou ceny za zhotovení díla se splatností 14 dnů. V této době klient uhradí buď hotově na naší kanceláři, nebo převodem na bankovní účet.

Poskytujeme kompletní záruční a pozáruční servis. Aby mohl být servis proveden bezplatně, prokažte se platným záručním listem, který dostanete při předání díla od šéfa montážní skupiny) a náš technik již zařídí vše, co je nutné.