FAQ Poradna postup realizace
Zpět

Odborná demontáž

Odborná demontáž oken a dveří

Je-li součástí odborná demontáž původních oken a dveří, obvykle probíhá nejdříve vykřídlováním a poté destruktivní demontáží původních rámů. Vždy však, ale s největší opatrností tak, aby co nejméně poškodili ostění.