Služby společnosti OknostudioPostup realizace s týmem Oknostudio snadno a rychle

Společnost Oknostudio uvádí obvyklé kroky při realizaci dodávky či výměny oken a dveří. Věnujte prosím pozornost všem bodům, jistě vám pomohou se v budoucích postupech orientovat. Zaujme Vás jiný přístup, spolehlivost a rychlost. Všimněte si, že vše důležité řešíme za Vás a celý průběh je pro Vás tak bez jakýchkoli starostí.
 
  
 

1) Konzultace a poradenství při výběru nových oken a dveří

Poradenství a konzultace je na prvním místě před výběrem plastových nebo dřevěných oken a dveří pro Váš byt či dům. V naší kanceláři Vás neodbudeme pouhým vytisknutím cenové kalkulace, budeme se Vám věnovat, zodpovídat Vaše dotazy a navrhovat řešení. Vaše návštěva se tak změní v příjemnou konzultaci, která Vám pomůže při rozhodování o partnerovi při realizaci. Tvoříme tým profesionálů a budeme se Vám vždy plně věnovat.
Koncept společnosti Oknostudio spočívá v přenesení veškerých starostí na naši stranu. Vždy Vás budeme vést, informovat a pomáhat s celým průběhem až do předání finálního díla.

Konzultace a poradenství je zcela ZDARMA.
 

2) Zpracování cenové nabídky

Cenovou kalkulaci - ceny oken a dveří pro Vás vypracujeme ZDARMA. Naše cenová kalkulace je maximálně přehledná a bude vždy obsahovat veškeré požadované práce a doplňky.

Kdy a jak je možné cenovou kalkulaci získat?
  • na kanceláři při osobní návštěvě ihned (největší výhoda spočívá v osobní konzultaci)
  • prostřednictvím emailu či telefonu (všechny důležité informace této cesty viz níž) obvykle do 24hodin!
  • prostřednictvím kontaktního formuláře (ten naleznete vždy v pravé části naší prezentace "Kalkulace zcela zdarma"
  • Nemůžete-li např. ze zdravotních důvodů přijít do naší pobočky, navštíví Vás náš obchodní poradce přímo u Vás doma
     
Zašlete nám přibližné zaměření vašich oken a dveří, případně zašlete i dokumentaci.

Pro alespoň základní kalkulaci si prosím změřte:
- šířku vašeho okna či dveří ode zdi ke zdi a stejně tak výšku od parapetu po horní špaletu
- dělení oken (1, -2, 3-křídlá,.. která se jak otvírají - otvíravé, sklopné; žaluzie, parapety, sítě x hmyzu)
- požadované práce: demontáž, montáž, zednické zapravení (původní okna zdvojená či kastlová?), ekologická likvidace
 
V případě cenově nižších konkurenčních nabídek Vám je rádi pomůžeme porovnat, protože někteří "omylem" zapomínají na některé položky, které doceňují až při závěrečné kalkulaci, proto se jejich nabídky zdají na první pohled nižší a nakonec Vám naúčtují mnohem více. 
Přijďte osobně k odborné konzultaci zdarma i nad konkurenčními nabídkami, můžete tak předejít nepříjemnému překvapení.

Doporučení společnosti Oknostudio:

Vyžadujte vždy kompletní cenový rozpočet. Cenová nabídka musí být absolutně přehledná, musí z ní být jasné, kolik který výrobek přesně stojí, kolik kusů pozice má, musí být označeno, jaký profil je v rozpočtu použit, včetně zasklení a barevné varianty. Dále musíte jasně vidět položkově, jaké práce jsou součástí rozpočtu a kolik stojí. Při srovnávání cenových nabídek Vám rádi pomohou naši obchodníci, obvykle se v nabídkách dokáží rychle zorientovat a poodhalit Vám jejich nedostatky či chybějící součásti, které mohou být omylem (někdy i záměrně) vypuštěny.
Cenová nabídka pak musí být srovnatelná s ostatními pro posouzení, ale ani to Vám jasný výsledek neposkytne. Cena není rozhodujícím faktorem, věnujte pozornost společnosti, jejím referencím a otevřenému serióznímu přístupu
.

"Nerozhodujte se jen podle výše slevy či ceny, požadujte i kvalitu namísto laciných nekvalitních oken"
 

 

3) Zaměření zakázky do Smlouvy o dílo a její podpis

Souhlasíte-li s cenovou nabídkou oken a dveří, navštíví Vás odborný zástupce naší firmy a provede důkladné zaměření místa, kde se Vámi vybraný produkt bude následně montovat.
Zde klademe velký důraz na profesionalitu techniků, znalost problematiky a všech postupů při montáži oken. Technik Vám již při zaměření poradí, jak nejlépe využít okna a dveře a jejich členění, a jak správně připravit stavební otvory.

Zaměření oken a dveří do Smlouvy o dílo (samostatných doplňků) je vždy zcela ZDARMA.

Dále se sepíše smlouva o dílo mezi investorem a zhotovitelem, při podpisu této smlouvy předá objednatel 70% z ceny za výrobky a montáž, zbytek, tj. 30% doplatí po předání dokončené montáže. Úhrada zálohy je možná hotově nebo převodem na bankovní účet společnosti. Existuje též varianta platby 100% kdy je poskytnuta dodatečná sleva. tato možnost je zákazníky využívána nejčastěji.
Smlouvu o dílo a Všeobecné obchodní podmínky Vám na vyžádání rádi poskytneme dopředu, abyste se přesvědčili, že jsou dobře čitelné a nenachází se v nich nic, co by Vás mělo nemile překvapit.

 

4) Výroba vašich oken a dveří

Samotná výroba vašich oken a dveří začíná zadáním dat obchodníka do systému. Naše společnost využívá nejmodernější technologie, jejichž součástí je program KLAES, který je profesionálním nástrojem při spojení mezi obchodníkem a výrobou. Nahraná data se rozesílají na jednotlivé úseky, které zajišťují Vámi objednané zasklení, kování, doplňky a především profilový systém, který jste z nabídky zvolili a jeho barevnou variantu.
V nářezovém centru se na setinu milimetru řežou profily, které následně tvoří konstrukci výrobku. Do všech profilů, rámu i křídla, jsou vždy vloženy ocelové výztuhy pro maximální stabilitu a pevnost výrobku - nadstandardně v každém rámu našeho okna je výztuha vždy uzavřená! Dále je na řadě sváření jednotlivých dílů, které již tvoří konstrukci. Veškerá práce probíhá na plně automatizovaném čtyř-hlavém svářecím centru, který díky pravidelnému servisu nezná chyb. Po svaření přichází odstranění rohových svárů, jejich začištění, které pak dá oknu či dveřím čistý vzhled a elegantní design. Nyní jsou konstrukce hotové a přichází opět plně automatizovaný kovací robot, který Vaše okna okove bezpečnostním kováním MACO Multimatic a tím maximalizuje Vaše bezpečí a pohodu, před nezvanými hosty. Další krokem je kompletace rámu s křídlem a přezkoušení bezproblémové funkčnosti. Na speciální zasklívací stolici, kterou bezchybné usazení izolačního skla do Vašich oken či dveří vyžaduje, se blížíme ke konci složitého, ale díky jedinečnému vybavení výroby, naprosto zvládnutému konci. Výsledky snažení pak oceníte při komfortním užívání našich - vašich nových oken a dveří. Výrobu oken a dveří můžete prohlednout zde (fotografie + video).
 

5) Odborná montáž

Po výrobě Vámi zvolených oken, dveří či příslušenství následuje doprava výrobků na stavbu, kde v ten stejný den proběhne montáž. Po domluvě se může termín návozu i montáže lišit (obvykle je den dovozu výrobků i den montáže).
Zboží je dopraveno na místo určení cca od 3 týdnů, zde záleží na množství, volbě materiálu, složitosti designu či barvy (vždy jste informováni obchodníkem).
Následuje odborná montáž prováděna našimi montážníky s dlouholetou praxí. Způsob montáže je určen zákazníkem, jako základní varianta je nabídnuta montáž na turbošrouby a prostor mezi rámem okna a ostěním vypěněn montážní PUR pěnou.
Jako alternativu lze volit montáž parotěsným a paropropustným systémem, který nabízíme jako příplatkovou verzi montáže. Nicméně ji doporučujeme stejně tak jako Česká státní norma. Systém lze využít například od výrobců DenBraven, Illbruck apod. Pro více informací se ptejte našich obchodníků.

Montáž je dokončena upevněním doplňků, jako jsou parapety (vnitřní i vnější), protihmyzové sítě, žaluzie apod.
 
Naši montážníci a zedníci vždy odvedou perfektní práci, což nám potvrzují spokojení zákazníci.

       
 

Odborná demontáž oken a dveří

Je-li součástí odborná demontáž původních oken a dveří, obvykle probíhá nejdříve vykřídlováním a poté destruktivní demontáží původních rámů. Vždy však, ale s největší opatrností tak, aby co nejméně poškodili ostění.

Zednické práce

Požaduje-li klient i zednické zapravení, součástí montážní skupiny je i zedník, který svoji práci započne po montáži oken  (a parapetů) a vytvrdnutí PUR pěny. Pokud není s klientem domluveno jinak, zednické práce se provádí v jednom dni, případně ve dnech realizace po sobě jdoucích. Neexistuje, aby zednická skupina započala svoji práci třeba až po 3 dnech po montáži oken, jako se to mnohdy děje. 
Obvyklé termíny kompletní realizace od demontáže po předání díla: byt 1+1 = 8-13:00, byt 2+1 = 8-15:00, byt 3-4+1 = 8-17:00 (1 den včetně demontáže, montáže, zednického zapravení, usazení parapetů, žaluzií a ekologické likvidace)

Úklid po realizaci

Všichni pracovníci před opuštěním pracoviště řádně vyklízejí veškerý hrubý nepořádek a odpad, který po nich vznikl. V obytných bytech při výběru základního úklidu bude odvezen všechen stavební odpad a okna budou očištěna od hrubé malty. Při zvolení vyšší úrovně úklidu (doplatkové), je povolána spřátelená úklidová společnost, která provede kompletní úklid podlahových krytin včetně umytí oken, rámu a skleněných tabulí.

Ekologická likvidace původních oken

Na Vaši žádost zajistíme likvidaci starých oken a dveří. Je-li součástí Smlouvy o dílo i tato položka, montážní skupina všechny demontované součásti původních oken a dveří odveze do ekodvora. Cena likvidace je včetně nákladu, odvozu a poplatků.

 

6) Předání díla a doplatek zbylé částky

Předání zhotoveného díla: investor (objednatel) svým podpisem v předávacím protokolu potvrdí, zda montáž proběhla v pořádku a výrobky jsou bez závad. V den předání díla vystaví ekonomické oddělení společnosti Oknostudio fakturu s doplatkovou částkou ceny za zhotovení díla se splatností 14 dnů. V této době klient uhradí buď hotově na naší kanceláři, nebo převodem na bankovní účet.

Poskytujeme kompletní záruční a pozáruční servis. Aby mohl být servis proveden bezplatně, prokažte se platným záručním listem, který dostanete při předání díla od šéfa montážní skupiny) a náš technik již zařídí vše, co je nutné.MENUX