Zbyšek Zabloudil (?)
Hodnocení zákazníka
Hodnocení zákazníků
Zpět

Zbyšek Zabloudil (?)

Po zkušenostech s firmou vřele nedoporučuji, po 10-ti dnech telefonování a dopisování jsem zjistil, že pan Kordula není schopný pochopit co jsem mu specifikoval a co jsem požadoval. Teprve technik co měl provést zaměření mi sdělil, že ,, pracovníci Oknostudia došli k závěru, že můj požadavek nejsou schopni splnit". Nezbývá jen doporučit budoucím zákazníkům Oknostudia- omezte vysoké riziko výběru nekvalitní firmy.
Reakce firmy:

Vážený pane Zabloudile, poptal jste u naší firmy posuvnou síť proti hmyzu pro zasklení lodžie, na kterou jste obdržel rozpočet. Rozpočtáři nejsou vždy schopni z fotografií posoudit, zda pro daný typ zasklení lze posuvnou síť použít. To vždy posoudí až zaměřovací technik, který se také zamítavě vyjádřil. Sítě proti hmyzu do zasklených lodžií jsou specifická záležitost a ve vašem případě zkrátka nelze použít, to jest fakt. Tvrzení o nekvalitě z důvodu neproveditelnosti tedy není na místě.