FAQ Tipy a rady
Zpět

Příčiny rosení oken

V podzimním a zimním období se často setkáváme s rosením plastových oken. Příčin rosení může být hned několik, avšak dobrou zprávou je, že ve velké většině případů nejsou na vině samotná okna (naopak většinou je to známka toho, že okna dobře těsní). Problém je spíše v kvalitě ovzduší v místnosti a ve způsobu užívání oken.
 
V praxi se setkáváme SE ČTYŘMI různými příčinami rosení oken:
 
Rosení okenních skel z vnější strany

je signálem, že okna mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Vnější sklo se v tomto případě ochlazuje více, než je teplota okolí a neohřívá se přestupem tepla z vnitřku ven. Nejde tedy o chybu, ale o přirozený jev v důsledku proměnlivého vnějšího počasí, kterému těžko přikážeme.
 
Rosení v prostoru mezi skly

je způsobeno tím, že do prostoru mezi skly, který má být správně hermeticky uzavřen, vniká vzduch. Může to být způsobeno prasklinou na skle nebo netěsností rámečku a spojení skel. Každopádně v tomto případě jde o chybu na okně, kterou v případě, že jste sklo nebo rámeček nepoškodili sami, ihned reklamujte.
 
Rosení rámu ve funkční spáře nebo z vnitřní strany

může mít více příčin. Například rosení rámu může být způsobeno nesprávně realizovaným napojením okna na ostění, kde chybí tepelná izolace a tvoří se tepelné mosty. Rám se tak ochlazuje přiváděným studeným vzduchem zvenku a teplý vzduch uvnitř místnosti na něm kondenzuje. Skutečnou příčinu musí odhalit a řešit odborník, který by měl zkontrolovat správnost postupu instalace oken v porovnání s projektem a posoudit, zda okna nejsou pokřivené a podobně. Další příčinou může být nesprávné větrání.
 
Rosení okenních skel z vnitřní strany bývá nejčastějším problémem.

Zejména u novostaveb, ale i při rekonstrukcích starších budov. Na svědomí ho může mít několik faktorů:
Nízká vnitřní povrchová teplota skla - teplota v místnosti má být minimálně 21 ° C. Jednou z příčin je i nedostatečné obtékání teplého vzduchu kolem skla způsobené např. chybějícím tepelným zdrojem pod oknem, předsazenými parapety o více než 3 cm, staženými žaluziemi apod.
 
Vysoká vlhkost v místnosti - doporučená hodnota maximálně 50%. Při nových oknech, které splňují požadavky nejnovějších norem, by nemělo docházet k povrchové kondenzaci. Pokud ano, pak je třeba změnit způsob užívání vnitřního prostoru a dodržovat zásady správného větrání. Vysoká vlhkost v místnosti je způsobena produkcí pár v místnosti a to samotným dýcháním obyvatel, vařením bez používání digestoře, sušením prádla na sušácích, koupáním resp. sprchováním bez použití odsávání, květinami a zvířaty.
 
Levné okna resp. skla s hliníkovým distančním rámečkem - v tomto případě se vlhkost většinou sráží na spodním okraji skla, kde je sklo v kontaktu s vnitřním distančním rámečkem. Ten je totiž u levnějších oken vyrobený z hliníku a vzniká kolem něj chladnější oblast - tzv. tepelný most.
 
ZÁSADY SPRÁVNÉHO VĚTRÁNÍ
 
Větrání v zimním období musí být intenzivně t.z. je třeba zavřít radiátory a otevřít okna dokořán a krátké 5 - 10 minut (tak, aby se z vnější strany skla ztratilo zamlžení). Při takovém větrání se vymění teplý vzduch nasycený vodními parami za studený suchý vzduch a stěny místností se nestihnou výrazně ochladit. Po zavření oken a otevření radiátorů dojde k velmi rychlému zahřátí vyměněného suchého vzduchu. Takto vyvětraná místnost bude vyžadovat mnohem méně energie na zahřátí suchého vzduchu jako by to bylo u nevyvětraném místnosti s vlhkým vzduchem. Taková větrání je třeba realizovat 3 - 4 krát denně. Větráním se zároveň vymění vydýchaný vzduch v místnosti za čerstvý, čímž se výrazně změní i kvalita vzduchu v místnosti.

V letním období je možné na větrání využít sklopnou funkci okna případně mikroventilaci.