FAQ Tipy a rady
Zpět

Montážní pěna a fakta o její funkci

Situace:

Zákazník si nechal vyrobit a dodat dřevěná eurookna. tato okna byla usazena na venkovní špaletu - tedy lícována s venkovním zdivem. Montáž proběhla pouze na montážní kotvy a PUR pěnu, přičemž nebyla použita venkovní páska a tento detail zůstal několik měsíců bez zapravení / oštření. Na rámech se za několik měsíců ukázali pod lakem bublinky. Celý spor se vyřešil, nicméně zde je vyjádření odborníka, pana Homoly z firmy DenBraven dodávající kotvící materiál a chemii společnosti Oknostudio.

Dobrý den,
v krátkosti by šlo odkázat na technické listy polyuretanových pěn, viz např. Pistolová pěna MEGA 70, odkaz na technický list. Zde je vždy u PU pěn upozornění, že pěna není po vytvrzení odolná vůči UV záření. V průběhu roku v jednotlivých ročních obdobích se tato odolnost mění podle intenzity UV záření. Odolnost PU pěn je tedy přímo závislá na době expozice na přímém slunci, uvádí se obvykle od 14 dnů do 3 měsíců. Po této době dochází k narušení pěn UV zářením, struktura pěny se na exponovaných místech začne měnit, bortit a drolit, což je doprovázeno i dalším vizuálním projevem, což je změna zabarvení, tedy „rezavění“.  Ve všech technických listech k příslušným PUR pěnám je uvedena odolnost vůči UV záření, která je nevyhovující.
 
Váš požadavek na sdělení, jak funguje poškozená montážní pěna, se dá zodpovědět jedním slovem – nefunguje. Na zborcenou, drolící se strukturu pěny nenavážete další materiály, jelikož tento podklad je nesoudržný. Dále je zde problém s nasákavostí, voda se pak dostává rychleji do spáry, kde gravitací klesá do spodní části a do budoucna hrozí vznik dalších problémů, což jsou mokré ostění, plísně v koutech u parapetů, praskání a odlupování povrchové úpravy.
 
Námi dodávané PUR pěny se chovají ve vysušeném stavu jako izolanty.  PU pěnu je nutno pro zachování mechanických a fyzikálních vlastností chránit ihned po vytvrdnutí omítkou, lištami, nátěrem apod., neboť UV záření způsobuje postupnou degradaci PUR pěny. Nejdokonalejším způsobem je tyto připojovací spáry opatřit pomocí Těsnícím a izolačním systémem Den Braven 3D.
Informace o 3D systému najdete na našich webových stránkách v sekci Rady a tipy, viz odkaz. Informace o použití pěn v připojovací spáře najdete v katalogu 3D systému na uvedeném odkazu a z tohoto můžete čerpat další informace.
 
Polyuretanové pěny mají rozměrovou stabilitu po vytvrdnutí a zachovávají své mechanické a fyzikální vlastnosti po dobu min. 10let za předpokladu, že:
 
1.PUR pěna nebude vystavena přímému slunečnímu záření.
 
2.Při použití do připojovacích spár otvorových výplní bude zabráněno jejímu přímému styku s paropropustnou vrstvou omítky z interiérové strany.
 
3.Z vnitřního prostředí bude dostatečně chráněna parotěsnou vrstvou.
 
4.Bude zabezpečeno její odvětrání přes paropropustnou, ale vodotěsnou vrstvu (membránu) z exteriérové strany připojovací spáry.
 
To jsou hlavní body při použití PU pěny ve skladbě 3D systému.
Co se týká zásad montáže:
 
1) Připravenost otvoru – začištěná ostění, vyzrálý a suchý podklad, bez volných částic, odpovídající specifikaci použití jednotlivých výrobků v systému viz. Technické listy výrobků.
 
2) Nesmí dojít k perforaci pásů během ořezávání PUR pěny v připojovací spáře.
 
3) Překrytím jednotlivých pásu v koutech musí být vždy zajištěna těsnost. Nesmí se objevit vzduchové prostupy procházející až do připojovací spáry.
 
4) V detailu parapetní části bude z interiéru doplněna parotěsná zábrana pomocí Těsnicí pásky INTERIÉR nebo FLEECEBAND
 
5) V detailu parapetní části bude z exteriéru zajištěna vodotěsnost proti přívalovému dešti pomocí Těsnicí pásky EXTERIÉR nebo FLEECEBAND, tak, aby nedošlo k zatékání do PUR pěny.
 
Všechny polyuretanové pěny firmy Den Braven u nichž je v technickém listě popř. návodu k použití na designu výrobku uvedeno „…montáž otvorových výplní (oken, dveří, výkladců)“ jsou pro tento účel použití určeny. K dnešnímu dni se jedná o cca 20 druhů pěn v letních a zimních variantách, krom pěny Studnařské a Kanalizační a speciálních lepicích pěn.
 
PUR pěny nejsou určeny ke kotvení otvorových výplní, ale pouze k vyplňování spár za účelem vytvoření tepelné izolace v připojovací spáře. Všechny pěny na našem trhu mají určitou expanzi a je nutno s tímto efektem počítat při montáži oken a dveří. Tzn., montážní firma by měla být proškolena a musí mít vytvořen svůj vlastní technologický postup pro tyto montáže, kde bere zřetel na mnoho faktorů: připravenost otvoru, typ zdiva a tvar ostění, účel místností – vlhkostní podmínky, sezónnost prováděných prací, materiál a konstrukční parametry otvorových výplní, množství kotevních prvků a jejich vzdálenost od sebe a od okraje rámu a mnoho dalších. Dále provádí či neprovádí vlhčení podkladu před a po aplikaci PUR pěny, rozepření rámu aj.